บริษัท เมอร์เล็กซ์ ปิโตรเลียม จัดตั้งขึ้นในปี 1991 ทางบริษัทมีประสบการณ์เชี่ยวชาญทางด้านผลิตภัณฑ์หล่อลื่นและเคมีภัณฑ์มายาวนานและ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องสำหรับผลิตภัณฑ์หล่อลื่นและ เคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ ด้วยความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ สามารถตอบสนองความต้องการของโรงงานอุตสาหกรรม เครื่องจักรกลและยานยนต์ โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ทางบริษัท เมอร์เล็กซ์ ปิโตรเลียมของเรา มีผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีอันทันสมัย ในการช่วยแก้ไขปัญหาของกลุ่มลูกค้าของเรา เรามุ่งมั่นที่จะใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์อันยาวนาน เพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นผลิตภัณฑ์หล่อลื่นที่ดีที่สุด เป้าหมายของเราคือการคัดสรรผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ดีที่สุดสำหับลูกค้า และพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างไม่หยุดยั้งเพื่อความก้าวหน้าต่อไปในอนาคต